Co se slovo INTELIGETNÍ

Vysvětlení nejdůleřitějších pojmu pro INTELIGENTNÍ DOMY a INSTALACE

Zde na webových stránách toto slovo je u každé věty. Proto bychom rádi vysvětlili slovo inteligetní a co vše pod tímto slovem si můžeme představit.

  • •  rozumová schopnost řešit nové nebo složité situace
  • Automatické chování
  • Automatické vyhodnocování

Hlavní motivací pro studium umělé inteligence je to, že nám umožňuje posouvat se dál. S umělou inteligencí se setkáváme v oblasti software – automatické překladače, zpracování obrovského množství dat (např. vyhledávání na internetu, zpracování dat v sociálních sítích), hry a podobně. Setkat se s ní můžeme také v oblasti hardware – automatické vysavače, průzkumné roboty, vojenská technika a podobně. Následující text se snaží alespoň částečně odhalit magii, která za těmito aplikacemi je. Cílem této opory je maximálně neformálně představit filozofii a základní přístupy umělé inteligence co nejsrozumitelněji a bez nutnosti předchozích znalostí této oblasti. Opora je určena jak pro studenty informatických oborů a předmětů umělé inteligence, tak pro ostatní zájemce o tento obor. Tento text je určen především pro studenty předmětů Umělá inteligence I a Umělá inteligence II. Chci vysvětlit, jak může být umělá inteligence vytvořena, k čemu je dobrá a kdy je vhodné ji použít.

Co je umělá inteligence?

Předtím, než začneme mluvit o umělé inteligenci, měli bychom se zamyslet nad tím, co vůbec znamená slovo inteligence (snad se shodneme na tom, co znamená slovo umělá).http://www.oandc.cz/userfiles/minimagazin/istock_000008183124xsmall-300x299.jpg

Umělá inteligence

Umělá inteligence je velmi komplexní a nesourodá oblast. Je zrádná v tom, že se velmi mění. Některé technologie, které před 20 lety byly vrcholem umělé inteligence, najdete dnes ve vysavači nebo v pračce. Umělá inteligence obsahuje obrovské množství postupů, některé z nich jsou jednodušší, některé jsou složitější. Většina z nich se dále vyvíjí. Umělá inteligence prostě neposkytuje příliš mnoho řešení „na klíč“. Spíš, než řešení na klíč, očekávejte od umělé inteligence jiný pohled na věci. Umělá inteligence se snaží řešit problémy, které jinak řešit nelze. Někdy se to daří, jindy se to nedaří. Následující text se snaží nabídnout cestu k tomuto pohledu a představit některé obtížně řešitelné problémy.

Následující studijní text má sloužit zejména pro podporu výuky předmětu Umělá Inteligence II. Pokud studujete informatiku na PEF a předmět nemáte zapsaný, tak si ho prosím zapište. Nenechte se zmást tím, že zde narazíte na ukázku nějakého programu, toto není text jen pro programátory. Pokud chcete vědět co je to umělá inteligence, jak se tvoří, anebo vám prostě jen vrtá hlavou, proč jsou on-line hry tak populární, tak má smysl tohle číst. V tomto textu potkáte dva druhy kapitol. Běžné kapitoly a podkapitoly obsahují neformální popis úlohy, jejich snahou je vysvětlit věc tak, aby byla pochopitelná i za cenu toho, že se dopustíme nějakých nepřesností. Kapitoly označené písmenem F pak obsahují formální popis problému a měli byste jim věnovat pozornost, pokud se chcete danou oblastí dál zabývat.


Další pojmy k vysvětlení :

Vysvětlení nejdůleřitějších pojmu SVĚTELNÉ SCÉNY

Zde na webových stránách toto slovo je u každé věty. Proto byhcom rádi vysvětlili slovo inteligetní a co vše pod tímto slovem si můžeme představit.

Vysvětlení nejdůleřitějších pojmu DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Zde na webových stránách toto slovo je u každé věty. Proto byhcom rádi vysvětlili slovo inteligetní a co vše pod tímto slovem si můžeme představit.

Vysvětlení nejdůleřitějších pojmu DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Zde na webových stránách toto slovo je u každé věty. Proto byhcom rádi vysvětlili slovo inteligetní a co vše pod tímto slovem si můžeme představit.


  • partner loxone
  • partner samsung
  • pripojeni knx
  • inteligentni enocen
  • apple inteligentni ovladání